Sơ đồ liên kết các Khu Công Nghiệp – Vành Đai 4 khu vực Bình Dương

Dự án liên quan: New Times City

Sơ đồ liên kết các Khu Công Nghiệp – Vành Đai 4 khu vực Bình Dương
3(2)vote[s]
Đối tác

Ngân hàng

NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VPBANK

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ TP.HCM

Ngân hàng

QUÂN ĐỘI

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Ngân hàng

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Ngân hàng

NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VN
G

LH: 0383.738.739